1. Inleiding   2. Introductie-gebruik  3. GebruikersTips   4. Excel2Sepa-downloaden   5. Bestellen   6. Algemene-Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Levering en Gebruik Excel2Sepa

Deze algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf, installeren en het gebruiken van de Excel2Sepa software en hieraan gerelateerde producten, hierna te noemen Excel2Sepa. Het installeren van Excel2Sepa of het doen van een bestelling via de website www.jwteunisse.nl, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Het product Excel2Sepa is eigendom van JWT Informatica- & Projectadvies (KvK nr: 31035391), gevestigd te Amersfoort.

1. Gebruiksfuncties Excel2Sepa

Het programma Excel2Sepa ondersteunt de volgende gebruiksfuncties:

2. Licentiemodel Excel2Sepa

Het licentiemodel of het gebruiksrecht van Excel2Sepa bestaat uit twee delen:

3. Voorwaarden levering en gebruik Excel2Sepa


JWT Informatica- & Projectadvies -- Balistraat 35 - 3818 AJ AMERSFOORT
Telefoon: +31 (033) 463 11 13 - info@jwteunisse.nl