Interfacing met ToernooiAssistent

In deze webpagina wordt in het kort beschreven welke stappen moeten gevolgd om het door ToernooiAssistent opgeleverde CSV incasso bestand om te zetten naar een Euro incasso bestand op basis van SEPA XML/pain.
Het CSV incasso bestand bevat alleen de incasso transacties (Data), daarnaast hebben we nog het zogenaamde Batch bestand nodig met de algemene gegevens. Dit Batch bestand kan of een Excel werkblad bestand zijn of een CSV bestand. Zijn beide bestanden beschikbaar, dus zowel het Batch als het CSV incasso bestand, dan kunnen we met Excel2Sepa hier een SEPA XML/pain bestand van maken.

Voor het uitvoeren van de onderstaande verwerkingsstappen gaan we ervan uit dat je eerst deze handleiding en ook de PDF quickstart_manual goed hebt doorgenomen. De PDF quickstart_manual vind je in de directory ..\Excel2Sepa\docs van je Excel2Sepa installatie.

Nadere informatie over de ToernooiAssistent applicatie vind je hier.

Voor meer informatie over Excel2Sepa zoals het gebruik, gebruikerstips, het downloaden van het tool of bestellen, klik dan op de linker menu button.
Templates voor het Excel Batch werkblad of een CSV Batch bestand kun je hieronder downloaden:

  1. Template Excel Batch werkblad met macro BestandSelecteren: Excel-macro .
  2. Template Excel Batch werkblad zonder macro:Excel-xlsx
  3. Template CSV Batch bestand: CSV-Batch

Globale procedure
De globale procedure op basis van gebruik van Excel bevat de volgende stappen:

  1. Plaats het van Toernooi Assistent afkomstige CSV bestand in de directory ..\Excel2Sepa
  2. Open in Excel het Excel Batch template bestand in de directory ..\Excel2Sepa en vul de vereiste gegevens in de kolom B in. Sla het Batch bestand op met het door je gekozen bestandsnaam.
  3. Start het programma Excel2Sepa en kies bij het bestandskeuze scherm het in de vorige stap aangemaakte Excel Batch bestand. Het SEPA XML/pain bestand wordt nu aangemaakt met eventuele foutmeldingen.
  4. Herstel de eventuele fouten, zie hiervoor ook deze handleiding. En voer stap 3) nog een keer uit.
  5. Het nu aangemaakte SEPA XML/pain bestand kan vervolgens met de internetbankieren webapplicatie van je bank worden geïmporteerd. Als het SEPA XML bestand wordt geaccepteerd, kan het worden doorgezet voor verwerking door je bank.
Voor degenen, die niet met Excel werken is het ook mogelijk om een CSV Batch bestand te gebruiken. Hiervoor is wel kennis en ervaring nodig van een teksteditor zoals Notepad. MS Word kun je beter niet gebruiken, omdat deze de bestandsstructuur verandert, waardoor weer fouten kunnen ontstaan.
Zie voor het gebruik van de CSV mogelijkheid hoofdstuk 4 en met name 4.2 Het CSV Batch bestand van de bovengenoemde PDF quickstart_manual.

Het gebruik van het Excel Batch bestand
Voor het verwerken van het door ToernooiAssistent aangeleverde CSV incasso bestand is een Excel Batch template bestand beschikbaar in twee varianten (zie hierboven voor de download mogelijkheid):

  1. de eerste met een macro om een bestand interactief te kunnen selecteren (TA_Sepa_DD_Incasso_template.xlsm)
  2. de tweede zonder een macro (TA_Sepa_DD_Incasso_template.xlsx).
Het Excel Batch bestand bestaat uit één werkblad, het werkblad bevat de Sepa XPM/pain Batch gegevens met een extra rubriek. Deze rubriek Data_bestand geeft aan waar het CSV incasso bestand te vinden is op de PC.

Hieronder een schermafdruk van het Excel Batch template bestand in de macro versie.

Excel Batch werkblad voor ToernooiAssistent

In het rood omrande gebied ziet je rij 21 met de rubriek Data_bestand, met in het tweede veld de waarde van deze rubriek. Hierin dient het CSV bestand met de volledige bestandsnaam te worden ingevuld, dus inclusief drive, directory en bestandsnaam met filetype '.csv'.

Met de button 'bestand selecteren' kun je een macro starten, waarmee je het bestand kan selecteren met een Window Bestandszoeker. Na het selecteren van het juiste bestand, wordt de volledige bestandsnaam in het veld opgenomen.

Hieronder een voorbeeld van het Windows Bestandszoeker.

Excel Batch werkblad bestand selecteren

En het vullen van het tweede veld in rij 21.

File keuze window

Sla daarna de gemaakte wijzigingen in het Excel Batch bestand op, bijvoorbeeld met CTRL-S..

Vervolgens kun je het Excel2Sepa opstarten voor de verdere verwerking.
 

top

Problemen bij het gebruik
Mocht je problemen hebben bij het aanmaken van het Sepa XML/pain incasso bestand, lees dan vooral eerst de documentatie in het bijgeleverde PDF quickstart_manual, deze kun je vinden in de directory ..\Excel2Sepa\docs.

top