Werkwijze

De aanvang van een mogelijke opdracht loopt meestal als volgt:
  • In een persoonlijk gesprek vindt er afstemming plaats om te beoordelen of uw wensen en ideeŽn door ons ingevuld en uitgevoerd kunnen worden;
  • Formuleren van de opdracht, waarbij met u o.m. de problematiek, organisatie en de te bereiken doelen en resultaten worden besproken;
  • Uitwerken van de concept opdracht, aan de hand waarvan wij in de rol van consultant of projectmanager de opdracht zullen gaan uitvoeren;
  • Acceptatie van de opdracht door beide partijen;
  • Uitvoering van de opdracht. Tussentijdse rapportage vindt plaats aan de hand van het projectplan en de te realiseren projectproducten;
  • Oplevering en afronding van de opdracht;
  • Afsluiting en eventueel nazorg m.b.t. de opdracht.
JWT Informatica- & Projectadvies -- Balistraat 35 - 3818 AJ AMERSFOORT
Telefoon: +31 (033) 463 11 13 - info@jwteunisse.nl