1. Inleiding   2. Introductie-gebruik  3. GebruikersTips   4. Excel2Sepa-downloaden   5. Bestellen   6. Algemene-Voorwaarden

Inleiding


In het nieuwe Europese betalingsverkeer kunnen consumenten en bedrijven vanaf 2014:
 • met Europese overschrijvingen en incasso’s vanaf één enkele rekening betalen naar alle betrokken landen in de euro regio: SEPA Credit Transfer;
 • met een nieuw incassoproduct ook klanten uit het buitenland laten betalen: SEPA Direct Debit;
Een andere noodzakelijke uitbreiding hiervoor is ook dat het bestaande bankrekeningnummer werd uitgebreid tot het Internationale BankAcount Number (IBAN).

Tot nu toe - eind 2018

Naast ons freeware tool Excel2Clieop stelden we in het derde kwartaal van 2013 het nieuwe tool Excel2Sepa als evaluatieversie beschikbaar. In deze periode vernamen we graag van u uw bevindingen, opmerkingen en eventuele ondervonden problemen, zodat we het tool in deze periode waar nodig konden verbeteren.
Sinds eind 2013 kunt u voor een periode van 30 dagen de evaluatieversie zonder aanschafkosten gebruiken en uit proberen. Na deze 30 dagen vervalt het evaluatie gebruiksrecht en kunt u tegen een bescheiden bedrag van € 50,- (incl. BTW) het tool Excel2Sepa aanschaffen voor de (cosmetische) omzetting van Excel of CSV betalingsbestanden naar het SEPA XML/pain bestandsformaat.

De huidige versie Excel2Sepa is 3.2.2, build 27-11-2017.

Deze onderhoudsversie bevat extra controles op mogelijke fouten bij de omzetting en herstel van een bug bij de licentie controle.


Planning 2019

Voor medio 2019 wordt een onderhoudsversie gepland.

Hoe verder

Als u interesse gewekt is, kunt u eerst de Introductie pagina doornemen en de gebruikerstips, zie hiervoor de links rechtboven deze webpagina. Daarna kunt u de evaluatieversie downloaden. Neem hierbij ook kennis van de Algemene Leverings- en GebruiksVoorwaarden Excel2Sepa.

Enkele belangrijke punten voor het gebruik van Excel2Sepa:

 • Het tool Excel2Sepa kan zowel een Excel werkblad of een CSV bestand zowel naar het nieuwe Sepa XML/pain als naar het BTL91 formaat omzetten. Voor de BTL91 module is een aparte licentie vereist. Zowel ABNAMRO als de Rabo bank ondersteunen nog dit BTL91 formaat, echter de Rabo bank heeft aangekondigd hiermee in mei 2019 te zullen stoppen;
 • Het tool Excel2Sepa maakt bij de Excel bestandsoptie gebruik van het MS-Excel programma, dit dient dan ook op de PC te zijn geinstalleerd. Gebruikt u geen Excel, gebruik dan het CSV formaat;
 • Het Excel bestand dient 2 (twee) werkbladen te bevatten. Het eerste werkblad (Batch) bevat de algemene Sepa (of BTL91) gegevens, het tweede werkblad (Data) de banktransacties zoals naam, rekeningnummer, woonplaats, betaalkenmerk, omschrijving(en). Zie hieronder de uitwerking van een voorbeeld. Het installatiebestand bevat voorbeelden van template Excel en CSV files;
 • In het geval van een CSV bestand is naar keuze sprake van of twee bestanden (identiek aan de Excel optie) of één samengesteld CSV bestand. Een toelichting hoe deze optie te gebruiken is bij de installatie opgenomen;
 • Het tool is geschreven in de Winbatch scripttaal WIL en maakt geen gebruik van de Windows Registry. Als het tool niet bevalt tijdens de evaluatieperiode, kan gewoon de installatie directory, en het eventuele bureaublad icoon (snelkoppeling) worden verwijderd, hetzij met het uninstall_Excel2Sepa.exe programma of met de Windows verkenner (menu optie Verwijderen);
 • De installatiefile maakt een directory [disk]\Excel2Sepa aan, waarin de Excel bestanden en de aangemaakte Sepa (of BTL91) bestanden worden opgeslagen. In de subdirectory [disk]\Excel2Sepa\Bin komen tijdens de installatie de binary bestanden zoals de executable en de benodigde DLL's te staan. Eerst wordt gekeken of er een D: disk aanwezig is, zo niet dan wordt op de C: disk geinstalleerd. Na installatie op een vaste schijf (C: of D:) kunt u de directory [disk]\Excel2Sepa verplaatsen naar een USB stick/disk of een netwerkserver. De subdirectory [disk]\Excel2Sepa\docs bevat o.m. de PDF quickstart_manual;
 • Vanaf versie 2.5.1 kan het tool Excel2Sepa eveneeens ook gebruikmaken van commandline parameters, waardoor het mogelijk wordt het in zgn. command of batch files aan te roepen of vanuit andere programma's of scripts.
 • Er zijn geen bijzondere technische vereisten, anders dan een Windows desktop of laptop met XP (tot 2014), Vista, Windows-7 e.v. en voldoende diskruimte (enkele MB's) om de bestanden te kunnen verwerken.

Hoe te beginnen: met een gefaseerde overgang

 • na het downloaden van de evaluatieversie, maak eerst een testbestand met een bescheiden aantal echte productie betalingstransacties en zet dit testbestand met Excel2Sepa om naar het SEPA XML/pain formaat;
 • herstel de eventuele fouten in het invoerbestand tot u een geslaagde validatie heeft;
 • u kunt er nu voor kiezen om het testbestand te vervangen door een productie invoerbestand met eveneens een bescheiden aantal betalingstransacties en zet deze om naar het SEPA XML/pain formaat;
 • importeer dit SEPA XML/pain betalingsbestand met uw internetbankieren applicatie van uw bank en zet na een geslaagde import deze batch door voor verwerking door uw bank;
 • als dit allemaal goed is verlopen, kunt u steeds grotere betalingsbestanden gaan verwerken, houdt hierbij wel rekening met het maximum aantal transacties per batch. Uw bank kan u hierover informeren;
 • als u een incasso contract heeft, kunt u nu ook overstappen op de Direct Debit incasso met Sepa. Begin hier ook met een bescheiden aantal incassotransacties en bouw dat in fasen op.

Uw commentaar, suggesties en feedback worden door ons zeer op prijs gesteld, u kunt deze mailen naar het onderstaande email adres. Waarvoor bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Nadere informatie over het Europese SEPA XML/pain formaat vindt u bij uw bank of op de diverse Sepa sites en fora.

Desgewenst kunnen we u ook begeleiden bij de invoering van Sepa XML/pain of bijvoorbeeld het omzetten van uw bestaande bankrekeningnummers naar het vereiste IBAN nummer, voor nadere informatie kunt u het informatieformulier invullen of een email sturen naar info@jwteunisse.nl.JWT Informatica- & Projectadvies -- Balistraat 35 - 3818 AJ AMERSFOORT
Telefoon: +31 (033) 463 11 13 - info@jwteunisse.nl